Aliuminio gaminiai | Nerūdijančio plieno gaminiai

  • Vilniuje: +370 5 2032584
  • Kaune: +370 37 328200
  • Taline: +372 527 2916

MV STEEL GROUP osales ühel Soome suurimal allhanke metallitööstuse messil (Alihankinta 2022) Tampere linnas.

xxxxxxxxxxxxxxxxxx